- flygupplevelser för hela familjen

ÖPPETTIDER

På grund av om- och tillbyggnad håller museet öppet sommaren 2015

endast lördagen 9 aug (Kräftstjärtsvängen)  och då med ett antal guidade

rundvandringar i grupp vid ett ännu ej beslutat antal "jämna timmar".